English English Español Español

Societats

Anna Calbet
Anna Calbet tarrida

Som experts en la creació de societats, des d'una societat civil per a un petit negoci a una limitada o anónima. Preparem estatuts a mida que inclouen prestacions accessòries, o pactes de protecció dels minoritaris. Constituïm fundacions privades; comunitats de regants; comunitats de béns; ONG o associacions. Facilitem societats constituïdes, que poden operar en 24 hores.

Gestió

Portem la comptabilitat i les gestions tributàries de societats; assessorem fusions, escisions, segregació, cessió universal d'actius o de branques d'activitat i assessorem tot el procés legal i comptable. Som experts en la compra i venda d'empreses o negocis.

Planifiquem societats holding per a la gestió eficient d'empreses vinculades perquè l'holding pugui beneficiar-se de la repercussió en els seus comptes consolidats de pèrdues de filials per compensar beneficis i obtenir estalvi fiscal.

Domiciliem societats en liquidació o patrimonials i et tenim al corrent de qualsevol comunicació a la societat.

Planifiquem legalment la reestructuració de negocis o societats en crisi en totes la seva vessants: Immobles, maquinària, treballadors, creditors. Col·laborem amb diversos gabinets de gestió i auditors que assumeixen la gestió comptable i laboral de l'empresa i que fan l'auditoria si la societat està obligada a fer-la.

Crisi, liquidació i disolució

Gestionem suspensions de pagaments, fallides o insolvències i tancament d'empreses en tots els aspectes:

Protecció dels minoritaris

Mira aquest exemple de pacte de socis.Som especialistes en defensar socis minoritaris en societats mercantils, però també sabem protegir la Societat de les accions dels minoritaris. Estem a les dues bandes en molts casos i sabem quins són els instruments que té el minoritari per exercir els seus drets i quina forma té el majoritari de tractar el conflicte amb el minoritari.

La majoria de les vegades en que hi ha un conflicte d'aquest tipus acaba per imposar-se el sentit comú i s'arriba a un acord de compra o de venda. Són situacions que requereixen molta tenacitat i paciència i en les que és molt important fer les coses bé. Et sorprendries de veure la quantitat d'errades que es cometen en la gestió de societats que tenen conflictes amb socis minoritaris.