English Español
Ves a l'inici inici >

El nostre equipProfessionals
REGLES D'OR
  • No ser burocràtics.
  • Anar sempre al gra.
  • No fer servir paraules complicades.
  • Saber distingir el que és important del que no.
  • Treballar en equip.
  • Utilitzar el català sempre que sigui possible.

Tots els nostres advocats s'han format a l'empresa. Quan ens ha calgut cobrir un àrea hem seleccionat un candidat amb un bon curriculum acadèmic, però el que més ens ha interessat ha estat el seu sentit pràctic i les aptituds per estar sempre aprenent. Ja saps que la veritable inteligència és la capacitat per entendre i reaccionar ràpidament davant els canvis. Si no recordes un article d'una llei el pots cercar, però si no tens lógica jurídica i sentit pràctic, mai no seràs un bon professional.

Tots les nostres professionals són experts en les seves respectives àrees però, demés, tenen un sentit pràctic i apliquen el nostre lema: la simplicitat és la màxima sofisticació. Quan tractis amb elles ho veuràs deseguida.

Per a nosaltres qui és important no és l'advocat, sinò el client. Sembla un tipic tòpic de quedar bé, però, si has tractat abans amb advocats, és probable que hagis tingut la vaga sensació de tractar amb algú que estava a un nivell diferent del teu. Ens esforcem per no ser així.

Hem format molts advocats en els nostres mètodes de treball i en la nostra filosofia d'aplicar el dret, amb un sentit pràctic i proper que ens distingeix d'altres.


Josep-Antoni Gràcia Vicente Josep-Antoni Gràcia Vicente, advocat

Col.legiat des del 1979. És, juntament amb Dolors Malfeito, el fundador del despatx i el més veterà dels advocats de l'equip. Assumeix els casos de més responsabilitat en les àrees civil, mercantil i penal econòmic. Actua com un coordinador de tot l'equip, com un tot terreny.

Les seves àrees d'experiència són molt variades, des del dret penal econòmic, fins el societari, l'urbanisme o el dret administratiu i concursal, sense oblidar el dret tributari, el de família i tota mena d'assumptes internacionals.

Pots veure aquí un apunt biogràfic.


Dolors Malfeito BonetMaria-Dolors Malfeito Bonet, advocada

És especialista en dret civil privat i responsable de la secció de cobrament d'impagats que utilitza la marca Captura d'Impagats. Dirigeix l'área comptable i de facturació i el control de qualitat dels nostres serveis. Coordina els serveis administratius i fa que tot l'engranatge de l'empresa funcioni com cal. Es advocada especialista en dret civil privat, directora financiera de l'empresa i porta el control de qualitat dels nostres serveis.

La seva capacitat d'organització ens permet ser molt eficaços i que tinguem l'alt nivell de productivitat que ens caracteritza.


Anna Calbet Tarrida, advocada

Es la responsable de l'àrea comptable i tributària del Despatx, s'ocupa de la coordinació de la comptabilitat de les empreses o autònoms als que assessorem i de la planificació tributària.

També s'ocupa de tot el que té a veure amb el dret mercantil i d'empresa i la contractació civil i mercantil. Contractes i escriptures són la seva especialitat. Constitucions de societat, fundacions, comunitats de propietaris, societats civils privades, associacions esportives, etc. Contractes de tot tipus, fins i tot relatius a la propietat intel·lectual i industrial. També gestiona expedients judicials derivats de l'àrea de la seva especialitat.

Té experiència acreditada en el tancament empreses i en gestionar situacions de crisi, salvament d'actius, plans de viabilitat i tot el que té a veure amb liquidació i dissolució de societats o negocis. Ha gestionat i assessorat la planificació i estructuració de desenes de patrimonis personals i familiars en situacions associades a sobrendeutaments, garanties o avals personals. Se li dóna molt bé negociar impagaments amb bancs, cercar refinançaments o dacions en pagament

És experta en fiscalitat i gestiona molts expedients econòmic administratius i contenciós administratius relacionats amb la tributació. Com el seu coneixement és eminentment de defensa legal, té un punt de vista especialment útil a l'hora de donar consells preventius que evitin riscos fiscals futurs. Ha realitzat estudis de postgrau en dret marítim i va obtenir, amb les màximes qualificacions, la Diplomatura d'Especialització en Administració Concursal de la UOC de Barcelona.

És directa i decidida i li agrada treballar amb eficàcia i precisió.


Mireia Hernández García, advocada

És experta en actuar als tribunals, especialment en dret de familia en que és especialista, també en dret del treball, judicis penals, assistència a detinguts, dret dels consumidors i de danys, reclamacions de deutes o execucions civils. Es experta en nacionalitat i estrangeria i te un master sobre adopcions.

On més be es desenvolupa és en les actuacions davant els tribunals, on és una professional brillant, combativa, empàtica i resolutiva; i que ha acumulat una gran experiència en judicis i negociacions de transaccions judicials.

És una persona dinàmica i entusiasta i li agrada el que fa. Quan parlis amb ella te n'adonaràs.


Erola Gràcia Malfeito, advocada

Llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona; és la responsable de l'Area de Dret Administratiu i experta en la gestió de juntes de compensació, també porta expedients judicials relacionats amb dret d'arrendaments, protecció del consumidor, negligències professionals, i assumptes civils.

Té experiència en planificació i assesorament de protecció de dades; defensa contra abusos bancaris, recuperació de crèdits i urbanisme.

És molt metòdica, responsable i perfeccionista, i es pren el seu treball molt seriosament; quan tractis amb ella de seguida veuràs que pots confiar en la seva feina.


Anna Font Fillat, abogadaAnna Font Fillat, advocada

Català Español English Français

Llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. Va cursar estudis de postgrau de pràctica jurídica a l'ICAB, en les especialitats de dret civil i penal. Abans havia estudiat al Liceu Francès de Barcelona, ​​de manera que domina el francès a la perfecció.

Té experiència en dret del consumidor, tant des del punt de vista de l'usuari, com del de l'empresa. Mercès a la seva col·laboració amb l'Agència Catalana de Consum, en la qual va realitzar pràctiques; i a la seva estada en un un despatx d'advocats de Barcelona, en el qual va prendre contacte amb les reclamacions de deutes, temes hipotecaris i reclamacions civils i penals de danys i perjudicis. Actualment actua en les àrees de processal i laboral. És competent, empàtica, positiva i tenaç.


Susana Navarro, secretària

És la responsable de la gestió administrativa del despatx. Te cura de tota la logística que els advocats necessiten per poder fer el seu treball. Relacions públiques, gestió de la correspondència, bancs, facturació, coordinació amb els procuradors i els notaris, organització de la informació de treball, gestió de la complexa agenda dels advocats, seguiment de gestions i un munt de tasques sense les quals l'empresa no podria funcionar.

És una persona activa i vital i li agrada molt tenir un tracte cordial amb els clients, que l'aprecien molt.