English English Español Español

Gestió laboral

Anna Calbet Tarrida, advocada
Anna Calbet Tarrida

Ens ocupem de tots els aspectes de la gestió laboral d'empreses, autònoms o professionals. Això inclou contractació, registre de contractes, altes i baixes, gestió d'incapacitats, cotitzacions, inspeccions de treball, seguretat i salut i eleccions sindicals.

Et pot interessar

Contractació

T'informem dels diferents tipus de contracte de treball, dels canvis continus en la seva regulació i t'aconsellem quina modalitat de contracte et convé més. T'assessorem sobre quin conveni pots aplicar; si pots establir les teves pròpies condicions laborals, al marge del Conveni; quins pactes addicionals pots establir amb l'empleat; quina política de retribucions variables o incentius pots implementar per estimular la productivitat i l'interès dels empleats; quin tractament fiscal tenen les retribucions fixes o variables.

A causa de que som advocats, el nostre assessorament no es limita al normal d'una gestoria, sinó que inclou el que coneixem com a zones grises, com els contractes amb autònoms dependents; o els falsos autònoms, personal amb contracte mercantil que, sota certes circumstàncies, pot ser considerat laboral. També t'aconsellem sobre quins pactes pots signar per evitar la divulgació dels teus secrets industrials o comercials en cas de fuga d'empleats, un aspecte que moltes empreses tenen descuidats i que, sovint, els ocasionen disgustos.

Registre de contractes

És molt recomanable de registrar els contractes de treball en el SEPE. El registre ens dona certesa i confiança, tant per al treballadro com per a l'empresa. Nosaltres ens ocupem d'aquest tràmit, som col·laboradors socials i tenim accès al sistema de registre telemàtic del SEPE.

Altes i baixes a la Seguretat Social

Ens encarreguem de tota la mecànica de gestió d'altes i baixes a la Seguretat Social, tant de treballadors afiliats al Règim General com a d'Autònoms. Tenim el certificat digital SILTRA i estem registrats com a col·laboradors de la Tresoreria dela Seguretat Social.

Gestió de comunicats d'incapacitat temporal

Tramitem i assessorem els parts de baixa per incapacitat temporal. Assessorem a empreses i treballadors sobre drets i obligacions derivats d'altes indegudes d'IT o de passar a situació d'invalidesa temporal, total o absoluta.

Cotitzacions i assegurances socials

cotitzacionsCalculem, gestionem i tramitem les cotitzacions mensuals a la Seguretat Social, apliquem les bonificacions i comuniquem mensualment les dades per estar al dia del compliment de les obligacions de cotització.

Inspeccions de treball

inspeccióTramitem, planifiquem i assessorem inspeccions de treball. Estudiem la situació de l'empresa, assessorem sobre la millor estratègia per passar la inspecció i ens ocupem de tots els tràmits, fins i tot els tràmits de recurs administratiu contra actes d'inspecció. Com som advocats, no et caldrà buscar un advocat si cal recórrer davant el jutjat social.

Seguritat i salut en el treball

seguretatFem avaluacions prèvies de seguretat i salud en el treball i aconsellem sobre les mesures que cal prendre en la teva empresa o professió per cumplir les estrictes i severes medures de prevenció de riscs laborals.

Eleccions sindicals

Assessorem processos d'eleccions de representants dels treballadors.