English Español
Ves a l'inici

Donem serveis legals en dret civil, mercantil, societats, família, herències, accidents, penal econòmic, urbanisme, administratiu, dret de família, separacions, divorcis, deutes, lloguers, compres, vendes, contractes, fiscal i tributari, acomiadaments, laboral, expedients de crisi, inversions, arbitratges, comerç i contractació internacionals, i d'altres. Tenim molta experiència en gestió de patrimonis, administració de finques i protecció de persones inacapacitades o d'edat.

Número de telèfon +34)-933170429

Josep Antoni Gracia VicenteVull que el nostre treball sigui clar i fer senzilles les coses complicades. Tothom ha d'entendre el nostre llenguatge. La simplicitat és la màxima sofisticació, i només poden ser simples els qui han aconseguit d'entendre la complexitat.

Civil

Administratiu

Mercantil i societari

Penal

Laboral i seguretat social

Fiscal i tributari

Patrimonial

Família i persona

Gestoría

Civil

Mercantil

Laboral

Penal

Administratiu

Tributari

Canònic