English Español
Ves a l'inici
Our team

Tel. +34+933-170-429 • Fax 34+934120632 • info@mundilex.org


Volem que el nostre treball sigui clar, i fer senzilles les coses complicades, tothom ha d'entendre el nostre llenguatge. La simplicitat és la màxima sofisticació, i només poden ser simples els qui han aconseguit d'entendre la complexitat. Menys és més.

Civil

Mercantil

Laboral

Penal

Administratiu

Tributari

Canònic