English English Español Español

Dret de família

Erola Gràcia MalfeitoEl divorci o la separació són moments traumàtics, que comporten la ruptura de moltes coses: lligams afectius, emocionals, familiars i, normalment, unes mesures econòmiques que poden tenir molta trascendència per a tu i la teva família.

Aquests són els punts que cal decidir en cas de separació o divorci, tant si és de mutu acord com si els ha de dir un jutge:

És molt important que t'assessori un especialista abans de decidir sobre aquests punts: Normalment quan et separes estas emocionalment afectat o afectada i no tens la serenitat i objectivitat per saber el que realment et convé de cara al futur. Per això és imprescindible que consultis amb un professional que et pugui aconsellar que és el millor per a tu.

Exactament igual passa en el cas de separacions de parelles de fet, o en divorci, o en reclamacions de paternitat: Abans de prendre una decisió és imprescindible consultar amb un advocat per evitar errors que després has d'arrossegar tota la vida.

Mira't aquest exemple de conveni de separació amistosa.