English Español
Ves a l'inici

El nostre equip

el nostre equip de professionals

Tots els nostres professionals s'han format a l'empresa. Quan ens ha calgut cobrir un àrea hem seleccionat un candidat amb bon curriculum, però el que més ens ha interessat és el sentit pràctic i les aptituds. La veritable inteligència és la capacitat per entendre i reaccionar als canvis. Si no recordes un article d'una llei el pots cercar, però si no tens lógica jurídica i sentit pràctic, mai no seràs un bon professional. Hem format molts advocats en els nostres mètodes de treball i en d'aplicar el dret amb sentit pràctic i proper, això ens distingeix. Tots els nostres professionals són experts en les seves àrees però, a més, tenen un sentit pràctic i apliquen el criteri que la simplicitat és la màxima sofisticació:

  • No ser burocràtics.
  • Anar al gra.
  • No emprar mots complicats.
  • Distingir el que és important del que és accessori.
  • Treballar en equip.
  • Ser amables i planers.
  • No creure's millors que els altres, ser-ho.

Cliqueu als noms per enviar un e-mail.

Anna Calbet Tarrida, advocada

És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i ha realitzat estudis de postgrau en dret marítim, i va obtenir, amb les màximes qualificacions, la diplomatura d'Especialització en Administració Concursal de la UOC de Barcelona. És sòcia des de 2006, responsable de les àrees de Mercantil i Tributari i, des de 2013, de l'àrea d'assessoria comptable. És especialista en dret mercantil i societari; contractació civil i mercantil; constitució societats; estructures corporatives; fusions i adquisicions; propietat intel·lectual i industrial; fiscalitat aplicada a l'empresa; reestructuracions i qüestions relatives a l'empresa familiar. Té experiència acreditada en el tancament d'empreses i en gestionar situacions de crisi, salvament d'actius, plans de viabilitat i tot el que té a veure amb liquidació i dissolució de societats i negocis. Se li dóna molt bé negociar impagaments amb bancs, buscar refinançaments o dacions en pagament. Assessora habitualment operacions immobiliàries i d'inversió, i planifica herències i patrimonis familiars i empresarials.

És experta en fiscalitat i gestiona molts expedients econòmic-administratius i contenciós-administratius relacionats amb la tributació. Com el seu coneixement és eminentment de defensa legal, té un punt de vista especialment útil a l'hora de donar consells preventius que evitin riscos fiscals futurs.

Erola Gràcia Malfeito, advocada

És llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, sòcia des de 2011 i responsable del departament judicial. La seva especialitat és la pràctica jurídica en els tribunals, amb àmplia experiència en litigis laborals, civils i administratius: Acomiadaments; expedients de regulació d'ocupació; reclamació de danys; negligències professionals; incompliment de contractes; reclamacions contra administracions públiques; i un llarg etcètera. A més, és experta en planificació i assessorament de protecció de dades, dret bancari i urbanisme, en que intervé en la gestió de Juntes de Compensació i assessora associacions veïnals en conflictes urbanístics, entre d'altres. Apassionada pels casos difícils, la seva experiència en els jutjats li permet traçar les millors estratègies i oferir un assessorament complet i minuciós a empreses i particulars. Ha col·laborat en diverses ocasions amb mitjans de comunicació per oferir criteris legals sobre les seves especialitats. Vegeu una de les seves col·laboracions amb TVE1, per al programa REPOR, sobre els drets del consumidor enfront de les companyies d'assegurances, veieu el minut 23:49.

És molt metòdica, responsable i perfeccionista, i es pren el seu treball molt seriosament, quan tractis amb ella de seguida veuràs que pots confiar-hi.

Josep-Antoni Gràcia Vicente, advocat

Josep-Antoni Gràcia Vicente

Col.legiat des del 1979. És, amb Dolors Malfeito, el fundador del despatx i el més veterà dels advocats de l'equip. Assumeix els casos de més responsabilitat en les àrees civil, mercantil i penal econòmic. Actua com un coordinador de l'equip, com un tot terreny. Les seves àrees d'experiència són molt variades, des del dret penal econòmic, fins el societari, l'urbanisme o el dret administratiu i concursal, sense oblidar el dret tributari, el de família i tota mena d'assumptes internacionals. Pots veure aquí un apunt biogràfic informal.

Maria-Dolors Malfeito Bonet, advocada

Dolors Malfeito Bonet

És especialista en dret civil privat i responsable de la secció de cobrament d'impagats que utilitza la marca Captura d'Impagats. Dirigeix l'área comptable i de facturació i el control de qualitat dels nostres serveis. Coordina els serveis administratius i fa que tot l'engranatge de l'empresa funcioni com cal. Es advocada especialista en dret civil privat, directora financiera de l'empresa i porta el control de qualitat dels nostres serveis. La seva capacitat d'organització ens permet ser molt eficaços i que tinguem l'alt nivell de productivitat que ens caracteritza.

Paula Camps, advocada

És graduada en dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i va completar la seva formació a la Université de Fribourg. Va cursar màster d’accés a l’advocacia a la Barcelona School of Management i té formació de postgrau en dret de successions per l'Escola de Pràctica Jurídica del Col.legi d'Advocats de Barcelona. La seva dedicació preferent és el dret administratiu, especialment l'urbanisme, i dona suport al departament processal en la preparació de les estratègies dels judicis. És molt metòdica i responsable, li agrada molt la investigació jurídica i ha esdevingut una peça clau en les fonamentacions i anàlisi tècnic d'informes, demandes i opinions legals.

José Castillo, graduat social i expert en comptabilitat

És graduat social per la Universitat de Barcelona. Va cursar màster en economia i finances al Centre d'Estudis Financers CEF, de Barcelona i va fer formació en recursos humans pel CEF i diversos cursos sobre comptabilitat avançada. És un comptable experimentat i una peça clau del departament d'assessoria comptable. La seva especialitat és la planificació comptable per optimitzar la fiscalitat i sempre té una resposta per als dubtes sobre com comptabilitzar una operació complexa. És eficient, metòdic i responsable, té molta capacitat de treball i un gran esperit de treball en equip.

Sandra Guevara, graduada social

Té un grau en relacions laborals i un màster en gestió administrativa per la Universitat de Barcelona. És la responsable de gestió comptable i laboral, nòmines, contractació, assegurances socials i tot el que es relaciona amb prestacions socials, com ara jubilacions, incapacitats o pensions. Li agrada molt la seva feina, i és metòdica i competent. Sempre té una resposta adequada per a qualsevol tema de contractació laboral o assegurances socials.

Maria Digon, paralegal

Cursa el grau de dret per la Universitat de Barcelona i s'està formant amb nosaltres, que sempre hem estat una veritable escola d'advocats. Tots els advocats que s'han format amb nosaltres han estat uns professionals amb un nivell per damunt de la mitjana. Dona suport a la resta de l'equip en tota mena de tasques paralegals, com ara investigació i recerca, tasques documentals, seguiment i control de casos. Apreciem molt la seva ment clara i les aptituds i entusiasme per assumir les tasques que li confiem.

Susana Navarro, secretaria

És la responsable de la gestió administrativa del despatx. Te cura de tota la logística que els advocats necessiten per poder fer el seu treball. Relacions públiques, gestió de la correspondència, bancs, facturació, coordinació amb els procuradors i els notaris, organització de la informació de treball, gestió de la complexa agenda dels advocats, seguiment de gestions i un munt de tasques sense les quals l'empresa no podria funcionar. És una persona activa i vital i li agrada molt tenir un tracte cordial amb els clients, que l'aprecien molt.