English English Español Español

El nostre equip

Els nostres professionals s'han format amb nosaltres. Sempre hem seleccionat candidats amb bon curriculum, però el que més ens ha interessat ha estat el sentit pràctic i l'actitud. La veritable inteligència és la capacitat per entendre i reaccionar ràpidament als canvis. Si no recordes un article d'una llei el pots cercar, però si no tens lógica jurídica i sentit pràctic, mai no seràs bon professional.

Hem format molts advocats en els nostres mètodes i en aplicar el dret amb sentit pràctic i no burocràtic, això ens distingeix.

  • No ser burocràtics.
  • Anar al gra.
  • No emprar mots complicats.
  • Treballar en equip.
  • Ser amables i planers.
  • No creure's millors que els altres, sinò ser-ho.

Anna Calbet Tarrida

Clica para enviar un mail a Anna Calbet
envia un mail Anna Calbet

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. És experta en dret mercantil, marítim, i diplomada en administració concursal. És sòcia des de 2006, responsable de mercantil i tributari i directora de l'assesoria comptable i laboral. És especialista en dret mercantil i societari; contractació civil i mercantil; constitució societats; estructures corporatives; fusions i adquisicions; propietat intel·lectual i industrial; fiscalitat aplicada a l'empresa; reestructuracions i qüestions relatives a l'empresa familiar.

Té experiència acreditada en reestructuració d'empreses i professionals, i en gestionar situacions de crisi, salvament d'actius, plans de viabilitat i tot el que té a veure amb liquidació i dissolució de societats i negocis. És experta en negociar deutes amb bancs, refinançaments i dacions en pagament. Assessora habitualment operacions immobiliàries i d'inversió, i planifica herències i patrimonis familiars i empresarials.

És experta en fiscalitat i gestiona molts expedients econòmic-administratius i contenciós-administratius relacionats amb la tributació. Com que té molta experiència en defensa legal, té un punt de vista especialment útil a l'hora de donar consells preventius per evitar riscs fiscals.

Erola Gràcia Malfeito

Clica para enviar un mail
envia un mail Erola Gràcia

Llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra. És la responsable del departament judicial.

La seva especialitat és la pràctica jurídica en els tribunals, amb àmplia experiència en litigis laborals, civils i administratius: Acomiadaments; expedients de regulació d'ocupació; reclamació de danys; negligències professionals; incompliment de contractes; dret de família i divorcis; reclamacions contra administracions públiques i un llarg etcètera. A més, és experta en protecció de dades, dret bancari i urbanisme i defensa de consumidors i usuaris.

Apassionada pels casos difícils, la seva experiència en els jutjats li permet traçar les millors estratègies i donar un assessorament complet i minuciós. És molt metòdica, responsable i perfeccionista, i es pren el seu treball molt seriosament, quan tractis amb ella de seguida veuràs que hi pots confiar.

Mira't, en el minut 23:49 d'aquest programa de TVE, una entrevista a Erola Gràcia sobre un cas d'èxit contra una asseguradora que no volia pagar una indemnització per incapacitat.

Laura Garcia

Laura García, advocada
envia un mail Laura García

Graduada en dret per la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. Té un màster en dret penal i va cursar la doble especialitació en dret civil i penal.

És experta en dret de família, reclamació de danys, clàusules abusives, incompliments de contractes i dret penal, especialment econòmic, i insolvències i concursos de creditors.

També assessora i gestiona permisos de residència, visats i estrangeria.

Articles de Laura:

José Castillo

José Castillo
envia un mail José Castillo

És graduat social per la Universitat de Barcelona.

Va cursar màster en economia i finances al Centre d'Estudis Financers CEF, de Barcelona, té experiencia en recursos humans i diversos cursos de comptabilitat avançada.

És un comptable experimentat i un fiscalista amb experiència. És una peça clau del departament d'assessoria.

La seva especialitat és la planificació comptable per optimitzar la fiscalitat i sempre té una resposta per als dubtes sobre com comptabilitzar una operació complexa.

És eficient, metòdic i responsable, té molta capacitat de treball i un gran esperit d'equip.

Leire Pérez

Leire Pérez, advocada
envia un mail Leire Pérez

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Va fer el master d’advocacia a la Universitat Abat Oliba i master en dret de família i la infància a la Universitat de Barcelona. També té formació i experiència en mediació.
Forma part del departament processal del despatx i gestiona casos de dret de consum, assegurances, dret civil i de família, dret administratiu i urbanisme.

Articles de Leire:

Mayte Jordán

Mayte Jordán
envia un mail Mayte Jordán

Titulada en administració i finances.

S'encarrega del departament comptable i laboral.

Registra les gestions comptables i en verifica la correcta comptabilització, fa les conciliacions bancàries i prepara i gestiona les declaracions tributàries.

És experta en nòmines, tràmits de Seguretat Social, com ara altes, baixes, cotitzacions, bonificacions i reduccions de quotes, gestió d'incapacitats temporal i de prestacions de la Seguretat Social.

S'encarrega dels contractes laborals i de les sol·licituds de jubilacions, viudetats, orfandats i d'altres pensions.

Articles de Mayte: