English English Español Español

L'autònom depenent

Què és un autònom dependent?

És el treballador autònom que fa una activitat econòmica o professional habitual, personal i directa a canvi d'una remuneració, principalment per a un empresari, de qui rep, almenys, el 75% del seus ingressos.

Requisits de l’autònom dependent

Si no es compleixen aquests requisits, l'autònom dependent passar a ser considerat legalment com un treballador ordinari que hauria de'estar en nòmina i cotizar al Règim General de la Seguretat Social.

Drets de l’autònom dependent?