English Español
Ves a l'inici inici > rebost >

Exemple d'informe mensual

Us informem de les gestions fetes al vostre expedient A004345 Reclamació de deute durant el passat mes de juny. Esperem que la informació sigui clara, si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb l'advocada responsable del cas per tal que us l'aclareixi.

Data Gestió
01/06/2000 Entrevista inicial amb el client. Plantejament del cas i estudi de documentació.
01/06/2000 Conversa amb el deutor Sr. Perez: L'informem de que ens hem fet càrrec del cas i li reclamem el pagament immediat del deute.
06/06/2000 Conversa amb el Sr. Perez: Li donem un ultimatum, ens informa que está a punt de cobrar uns deutes i que pot liquidar el que deu en tres terminis mensuals, ens demana però una reducció dels interessos.
06/06/2000 Conversa amb el nostre client: L'informem de la proposta del deutor i ens autoritza a negociar com creiem que és més convenient.>
07/06/2000 Conversa amb el deutor: Li acceptem un pla de pagaments però no li donarem un compromís escrit de reducció fins que no haurà liquidat el deute, haurà de confiar en la nostra paraula. Resta fixat el deute en 6.300 eurosque es pagaran en 3 mensualitats de 3.100 cadascuna.
30/06/2000 Entrevista amb el deudor: Ens lliura 3.100 euros en efectiu. Emetem xec al nostre client per import de 3.100 euros a compte de la liquidació


Al peu dels informes mensuals trobareu sempre un comentari o un consell que us pot ser util. Són els davantals dels informes mensuals; segur que us són de profit.