English English Español Español

Nul·litat d'interessos abusius Vivus, Medius, Popular-e i Citibank

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito

Acabem de guanyar la nul·litat d'un préstec de VIVUS FINANCE SAU per clàusules abusives i usura. L'argumentari també és vàlid per a deutes per targetes CITIBANK o revolving.

Si reps una reclamació per un d'aquest préstecs, abans de pagar convé que tinguis en compte que part del que et reclamen podria ser indegut o usurari i que potser has pagat conceptes que són nuls i que t'han de retornar.

Préstecs VIVUS FINANCE SAU, ara MEDIUS COLLECTIUM SL

Una clienta rep demanda de reclamacio d'un préstec i els interesos. Ens oposem sobre la base de:

 1. Manca legitimació activa: No es justifica correctament la cessió del crèdit.
 2. Nul·litat del préstec per usura: TAE 3.000 %, la conseqüència és que s’anul·la l’interès remuneratori, interès de demora, etc. En el cas en concret, el Jutjat decreta la nul·litat del préstec per aquest motiu, i la consumidora només ha de retornar el principal, sense interessos ni comissió.
 3. La usura es dona quan l’interès del préstec es desmesurat respecte l’interès mig dels crèdits al consum publicat pel Banco de España. A la pràctica, es declaren nuls interessos remuneratoris del 20% cap amunt.
 4. Nul·litat de clàusules abusives com:
  • Costos de processament i gestió
  • Penalització per impagament i mora
  • Autorització de càrrec de qualsevol import a la targeta del consumidor
  • Interès demora
  • Interès del 3% des de la reclamació amistosa

El control de clàusules abusives l'ha de fer el mateix jutjat.

Sovint les financeres miren de passar aquest control deixant de reclamar aquest conceptes, saben que deriven de clàusules nul·les i s’autolimiten i reclamen només capital i interessos.

Una reconvenció és posar, dins del mateix judici, una demanda contra qui t'ha demandat. Pot ser que la nul·litat d’aquestes clàusules hagi comportat pagaments indeguts durant el préstec (comissions, costos, càrrecs, interessos), el que fa que es pugui demanar la devolució d’aquestes quantitats, reduint el principal a retornar o, àdhuc, presentant una reconvenció si l’import a retornar supera el principal pendent.

Targetes CITIBANK, cedides a BANCO POPULAR-E i després a ESTRELLA RECEIVABLES LTD

Motius oposició:

 1. Manca de legitimació activa.
 2. Manca de control ofici de clàusules abusives
 3. Manca liquiditat del deute si la reclamació es fa per rpocediment monitori.
 4. Nul·litat del préstec per usura amb TAE del 24%
 5. Nul·litat de clàusules abusives:
  • Interès remuneratori per manca de transparència: a tot arreu de la documentació contractual conta el mot GRATIS en majúscula, i el tamany de la lletra sol ser minúscul, sense respectar el tamany mínim de la Llei de Consumidors. Publicitat enganyosa. No supera el control de transparència de la Llei de Contractes d’Adhesió.
  • Prima per assegurança de pagaments protegits: segons l’article 3 Llei de Contracte d’assegurances, la contractació d’una assegurança ha de tenir un pòlissa signada pel Consumidor. En els casos de CITIBANK només hi ha una casella amb explicació genèrica de la prima, sense pòlissa d’assegurança.
  • Comissió per excés sobre el capital disposat: es il·legible pel tamany de lletra de les condicions particulars. Moltes vegades, les condicions particulars no estan signades.
  • Comissió per reclamació de condicions deutores: a part d’il·legible, no es justifica que hi hagi una despesa efectiva del banc, ni es compleixen els requisits del BE, que diu que no es pot aplicar cap penalització de manera automàtica, ni més d’una vegada, ni sobre gestions de reclamació d’un mateix import.

Com en el cas dels deuites VIVUS, es pot fer reconvenció si s’han pagat conceptes que deriven de l'aplicacio de clàusules nul·les.