English English Español Español

Negligència d'advocat

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gràcia
Erola Gràcia Malfeito

Un advocat no està obligat a resultats, només a actuar de forma professional i eficient, d’acord amb la bona traça que es pot exigir a un professional mig davant unes circumstàncies similars. Per tant, ens hem d’oblidar del resultat, advers o favorable, del cas que no ha de tenir incidència en la valoració de la conducta del professional.

Un creditor havia requerit de pagament el seu deute. El deutor no va pagar perquè va considerar que la quantia reclamada era excessiva. El creditor va presnetar demanda a la que reclamava un terç del que havia requerit abans del judici. L'advocat contesta la demanda i s'aplana,peró el jutge posa les costes al deutor, en consdierar que el requeriment previ és eficaç.

De l’estudi dels fets identifico les desviacions següents:

No al·legació de pluspetició en el requeriment previ

L'advocat hauria d'haver al.legat que el requeriment de pagament previ era ineficaç perquè demanava gairebé el triple del que ara es demandava. L’Advocat infringeix la lex artis en no al.legar pluspetició. Un professional mig no podia esperar que el jutge s’adonés, per ell mateix, de la ineficàcia relativa del requeriment.

No demanar que no s'imposin costes

L’Advocat demana:

SUPLICO AL JUTJAT, es serveixi admetre aquest escrit, i tingui per efectuat l’APLANAMENT que s'hi conté, als efectes legals oportuns.

No demana que no s'imposin les costes, per tant no se li pot concedir el que no demana.

Ometre la notificació de la taxació de costes

L’Advocat reconeix que es va descuidar de comunicar als Clients la taxació de costes. No cal cap més comentari: hi ha omissió de la lex artis en aquest punt, atès que l’advocat ha de mantenir informat el client i, en no fer-ho, va permetre que s'instés execució, amb els perjudicis que això va comportar.

Conclusió

La conducta de l'advocat va ser negligent, pel que una demanda de responsabilitat civil professional és viable.