English English Español Español

Importació de mercaderies

Què es considera legalment una importació?

Una importació és l’entrada a l'Estat de mercaderies que venen d’un país que no pertany a la Unió Europea. Si venen d’un país de la UE no són importacions sinó adquisicions intracomunitàries. Les adquisicions dins els territori de la UE estan exemptes del pagament d’aranzels, solament paguen IVA.

Pren nota doncs que quan faig servir la paraula importació m'estic referint exclusivament a les mercaderies que venen de països de fora de la Unió Europea.

Com autònom, pots importar mercaderies directament?

Si, qualsevol comerciant pot importar béns o serveis de fora de la UE. El que has de tenir en present és que has de complir els requisits i obligacions que imposen les lleis aplicables a l'Estat de destí, en aquest cas el Regne d'Espanya.

Hi ha total llibertat comercial per importar qualsevol mercaderia, llevat d'algunes que estan sotmeses a vigilància, certificació o autorització, per exemple: material explosiu, armes, productes agroalimentaris, animals, teixits, productes siderúrgics, etc. La importació d'argent, bronze, vidre i similars són lliures.

Fiscalitat

Les importacions poden estar subjectes a dos imposts diferents, IVA i aranzels. Totes les importacions de productes procedents d'estats de fora de la UE estan subjectes a l’IVA que ha de pagar l'importador. Has de tenir en compte que si una operació feta a l’interior de l'Estat està exempta també ho estarà la seva importació. Els productes que tu vols importar no tenen exempció i per tant has de pagar l'IVA.

A més de l'IVA, les importacions paguen un aranzel que varia segons el pais de procedència del que estem important i el tipus de producte. La Duana espanyola valora la mercadería quan entra a l'Estat i es merita l'impost i l'aranzel.

Com has de tramitar la importació?

El caràcter internacional, l'idioma i la distància són aspectes que dificulten la compravenda internacional i aconsellen la intervenció de professionals que optimitzin l’operació. La intervenció d'un agent de duanes t’evitarà problemes i imprevistos. A més, optimitzarà els costos atès que té coneixement de tots els subjectes que participen en el transport internacional i et pot buscar el transport més ràpid i més barat.

En primer lloc has de contactar amb el teu proveïdor del país d’origen, concertar totes les condicions de la compra (producte, quantitat, qualitat, preu, forma de pagament ...) i demanar-li que t’enviï un document que anomenem factura proforma. Una factura proforma és igual que la definitiva però emesa per un producte que encara no s'ha adquirit, podem dir que és un projecte de factura.

El servei que necessites és, el que en el tràfic comercial s’anomena, un forfait: L’agent et calcularà quin és el cost d’importar les mercaderies i, en un únic preu, t’inclourà: els aranzels i impostos, el transport, assegurances i tramitació de la documentació.

Si vols fer tu els tràmits hauràs d'anar a la Duana, fer les cues, recollir els impresos, omplir-los, presentar-los, pagar els drets, l'aranzel, l'IVA, recollir el document de despatx i fer un munt de tràmits complicats en els que perdràs temps, i ja saps que el temps és or.

Espero que els meus consells t'ajudin i que tinguis molt éxit en el teu negoci.

Si tens cap dubte

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
pregunta'm i et donaré un cop de ma.