English English Español Español

Seguretat social de socis i administradors

El Sistema estatal de Seguretat Social té els següents règims bàsics:

Com triar l'afiliació correcta?

El principi general és que si ets soci i treballes per a la societat has d'estar afiliat, tant si ets majoritari com minoritari, administrador o no. El fet és que treballes i tothom que treballa ha d'estar afiliat.

Mira els diferents casos que se't poden presentar:

Ets soci?
Ets administrador?
Controles la sociedad?
Dirigeixes la sociedad?
Treballes per a la societat?
Régim
SI
SI
SI
SI
SI
AUTÒNOMS
NO
AUTÒNOMS
NO
SI
AUTÒNOMS
NO
AUTÒNOMS
NO
SI
SI
ASSIMILAT
NO
ASSIMILAT
NO
SI
GENERAL
NO
NO AFILIAT
NO
SI
SI
SI
AUTÒNOMS
NO
AUTÒNOMS
NO
SI
AUTÒNOMS
NO
AUTÒNOMS
NO
SI
SI
ASSIMILAT
NO
ASSIMILAT
NO
SI
GENERAL
NO
NO AFILIAT
NO
SI
SI
SI
SI
AUTÒNOMS
SI
AUTÒNOMS
NO
NO
AUTÒNOMS
SI
AUTÒNOMS
NO
SI
NO
NO AFILIAT
SI
ASSIMILAT
NO
NO
NO AFILIAT
SI
GENERAL
NO
SI
SI
NO
AUTÒNOMS
SI
AUTÒNOMS
NO
NO
AUTÒNOMS
SI
AUTÒNOMS
NO
SI
NO
ASSIMILAT
SI
GENERAL
NO
NO
NO AFILIAT
SI
GENERAL

Veiem-ho amb més detall. ^

Qui ha d'estar al règim general?

Pots estar en el règim general si ets soci d'una societat que no controles i de la que ets administrador sempre que les funcions d'administradors no impliquin direcció y gerència de l'empresa. És per exemple el cas del soci minoritari, membre del consell d'administració, que no té poders generals i que treballa portan un dels camions de l'empresa.

El soci minoritari que és cònjuge, pare, fill o parent del soci gerent que controla la societat, treballa a l'empresa però no viu amb ell, podrà ser al règim general.

El soci que treballa, no és administrador i no està en cap de les situacions següents:

Si està en una d'aquestes excepcions ha d'anar a autònoms. ^

Qui ha d'estar a autònoms?

Qui ha d'estar al règim assimilat?

Què vol dir tenir el control efectiu?

S'enten que es controla efectivament una societat quan: