English English Español Español

Modalitats de contractes de treball

Erola Gràcia MalfeitoLa regulació dels contractes de treball és massa complexa. No cal crear un laberint legal, que només els experts entenen, per regular els drets i deures de treballadors i empresaris. La simplificació de la contractació laboral és una assignatura pendent, mentre la burocràcia no l'aprovi, et caldrà un guia per a circular per aquest laberint.

En contractar, o quan et contractin, et caldrà saber quines són les diferents classes de contracte, els seus avantatges i inconvenients, i els drets i obligacions que comporten. El Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors, va reduir de 42 a 4 els tipus de contracte de treball, tot i així, el resultat segueix sent un galimaties.

indefinits

De durada determinada

De formació i aprenentatge

en pràctiques

A temps parcial

D'altres contractes