English English Español Español

Modalitats de contractes de treball

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito

La regulació dels contractes de treball és massa complexa, un veritable laberint legal que només entenen els experts. A sobre, els canvis són continus i costen de seguir. Sempre ens prometen que simplificaran la contractació laboral, però cada cop la compliquen més. Aquí t'explico les modalitats bàsiques dels contractes de treball.

En contractar, o quan et contractin, cal tenir clares les diferents classes de contracte, avantatges, inconvenients, drets i obligacions que comporten. El Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors, va reduir els tipus de contracte de treball però, tot i així, el resultat segueix sent un galimaties.

Els contractes es classifiquen en indefinits, temporals, de formació, en pràctiques i a temps parcial. Sembla simple, però la cosa es complica quan analitzem les modalitats de cada classe.

Contractes indefinits

Contractes temporals

Contractes de formació i aprenentatge

Contractes en pràctiques

Contractes a temps parcial

D'altres contractes