English English Español Español

Conveni de separació matrimonial

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gràcia
Erola gràcia, advocada

La separació està en desús, és una romanalla de quan la llei exigia que, abans del divorci, hi hagués separació. Avui gairebé no es fan, de separacions, tothom va directament al divorci. L'avantatge de la separació és que és reversible, es pot reprendre la convivència amb una simple comunicació al jutge.

Tenint en compte que les adjudicacions de patrimoni entre esposos tenen un tractament fiscal molt favorable, és una bona eina quan la situació ha de poder ser reversible o quan un dels esposos té deutes.

Separació

Ens separem, cessem la convivència, farem vida independent i no ens ficarem en la de l'altre. Restem lliures de viure on ens plaurà.

Ús del domicili

L'ús del domicili familiar, aixovar, mobiliari i parament de casa l'atribuïm a l'Esposa.

Pensió compensatòria

La separació no provoca desequilibri econòmic, pel que no establim pensió compensatòria, ni indemnització per dedicació a la família o al negoci familiar.

Divisió del patrimoni

Dividim el domicili familiar del carrer Ample 32 de Vila-rodona i l'Espòs en cedeix la seva meitat a l'Esposa, qui esdevé plena propietària i es subroga en la hipoteca.

Efectivitat

Ratificarem el conveni al Jutjat i el repartiment de patrimoni val malgrat no el ratifiquessim.