English Español
Ves a l'inici > documents >

Lloguer de patinet giroscòpic SEGWAY

T'és util aquest contacte? Tens cap suggeriment? Dona'm el teu criteri clicant aquí.

1. Usuari

Nom Leoncio Vicente Pardos
Nascut el 02/02/1965
Nacionalitat Aragó
DNI/passaport 37655447XA
Domicili Rambla d'Arguilai 12
Població Bàguena
Pais Aragó
e-mail leoncio.vicente.pardos@gmail.com
Telèfon 12356976588

2. Patinet

Marca SEGWAY
Model Cross & Country
Número X42WZS78466GT22

3. Temps

Data  
Inici  
Final  

 

BÀGUENA MOTOR SL, domiciliada a Bàguena (Terol), carrer del Castell 16, telèfon 137067554, NIF B9855665, i l’Usuari, hem acordat el lloguer del patinet giroscòpic elèctric SEGWAY identificat, pel temps especificat, conforme als següents:

4. Pactes

4.1. Finalitat

El patinet es destinarà exclusivament a l’ajut personal al desplaçament de l’Usuari amb finalitats turístiques o recreatives; no n’està permès l’ús comercial o professional, ni que el facin servir d’altres persones. L’Usuari es compromet a no abandonar el patinet, ni deixar-lo en condicions de que tercers el puguin usar indegudament o sostreure’l.

4.2. Àmbit

El territori d’ús és el terme municipal de Bàguena, el Burg de Bàguena, Luc de Xiloca, Sant Martí de Xiloca, Vilanova de Xiloca, Anent, Daroca i Calamotxa; no està, doncs, permès de circular o transportar-lo fora d’aquestes poblacions.

4.3. Preu

El preu aplicable és el que s’exposa al públic, que l’Usuari coneix, entén i accepta, i la forma de pagament és a la bestreta, en efectiu o per mitjans de pagament electrònics. En cas de reserva, si la anul·lació és feia dins les 24 hores anteriors a l’inici del contracte, s’aplicarà una penalització del 50% de la tarifa.

4.4. Lliurament i devolució

El patinet es lliura a l’Usuari amb la bateria carregada i en bon estat de conservació i funcionament i el retornarà on el va rebre i a l’hora indicada, en bon estat i net. S’aplicarà una penalització del doble del preu per hora per a la primera hora excedida o fracció; el triple per a la segona o fracció; i el quàdruple per a la tercera o fracció. Més enllà de tres hores s’aplicarà una tarifa de 500€ por dia o fracció. L’Usuari té 10 minuts de cortesia sense penalització. Si es lliuren accessoris, com ara casc o armilla reflectant, s’han de retornar en les mateixes condicions que el patinet.

4.5. Immobilització o avaria

L’Usuari entén  i accepta que l'autonomia del patinet és limitada i que, sota determinades condicions d'ús, la bateria es podria exhaurir i el patinet restar immobilitzat. En cas d'immobilització o avaria, qualsevulla que en sigui la causa, l'Usuari contactarà immediatament CLICK per concertar la recollida. Si la immobilització és per causa imputable a CLICK, l'Usuari tindrà dret a completar el temps d'ús contractat, sense càrrec addicional, o ser reemborsat del preu del lloguer en proporció al temps no gaudit, a la seva elecció.

4.6. Danys i lesions

En cas d'accident l'Usuari avisarà immediatament CLICK, i la Policia si hi ha lesions; es fa responsable dels propis danys i lesions i els que pugui causar a tercers o al patinet; i s'obliga a abonar-los íntegrament, sense que pugui reclamar a CLICK, llevat negligència d'aquesta. Quan el dany estarà cobert per la pòlissa d'assegurances l'Usuari pagarà la franquícia vigent.

4.8. Sancions

L'Usuari és responsable de les sancions que derivaran de l'ús del patinet.

4.9. Terminació anticipada

L'Usuari pot acabar el lloguer abans del temps previst i BÁGUENA MOTORS SL també si l'Usuari incomplia el contracte, o no respectava les condicions d'utilització. En cap dels dos casos l'Usuari no podrà obtenir el reemborsament del temps no consumit.

4.10. Condicions d'utilització

L'Usuari ha entès, accepta i es compromet a complir les condicions d'utilització que figuren al final.

4.11. Garantia

L'Usuari autoritza BÀGUENA MOTOR SL a carregar l'import de les obligacions i responsabilitats que ha assumit i el de les sancions administratives, a la targeta de crèdit o dèbit que haurà facilitat.

4.12. Protecció de dades personals

L'Usuari accepta que les seves dades personals s'incorporin a un fitxer informàtic, declarat a l'Agència de Protecció de dades, denominat «fitxer de clients», per tal que CLICK pugui prestar el servei contractat, i autoritza que siguin comunicades a les autoritats responsables de la seguretat pública i a empreses amb les que CLICK hagi signat un conveni per a prestació o recepció de serveis. El responsable del fitxer és CLICK, davant de qui es poden exercir els drets d'accés, rectificació i eliminació de les dades.

4.13. Interpretació i compliment

Aquest contracte es regeix per les lleis aplicables a la República i els conflictes sobre la seva interpretació, compliment o incompliment els resoldran els tribunals de Calamotxa.

5. Condicions d'ús

 1. El patinet només pot circular pels espais destinats als vianants, no està autoritzada la seva circulació per carreteres, per la calçada, o per zones destinades a vehicles a motor.
 2. Els vianants tenen prioritat sobre el patinet que mai podrà acostar-se a menys d'un metre d'un vianant.
 3. La velocitat màxima del patinet no excedirà del pas d'un adult, quan aquests es trobin presents.
 4. És obligatori l'ús de casc protector.
 5. El patinet pot ser utilitzat per l'Usuari, sempre que tingui més de 14 anys i pesi més de 45 kg i menys de 115, però els menors de 18 han de ser autoritzats pel seu tutor o representant, que n’assumeix la responsabilitat dels danys i lesions, propis o de tercers.
 6. L'Usuari no pot gestionar el patinet sota la influència de substàncies que alterin les seves capacitats, com ara alcohol, medicaments, substàncies psicotròpiques; o en situacions d'inestabilitat emocional, angoixa, depressió o anàlogues, que puguin representar un perill per a ell o per a tercers.
 7. No està permès de fer servir telèfons o auriculars mentre s'utilitza el patinet.
 8. L'Usuari ha estat informat, entén i accepta que, sota certes circumstàncies, l'ús del patinet comporta risc de lesions en la seva persona o en els seus béns, ferides o fins i tot la mort.
 9. El patinet no es pot utilitzar per a transportar mercaderies o objectes, només es permet el transport d'objectes personals d'un pes màxim de 4.5 kg.
 10. El patinet s'ha d'utilitzar d'acord amb l'ús previst pel fabricant, no es pot fer servir de forma brusca, o temerària o posant en perill la integritat de vianants o vehicles.
 11. No és permès de circular marxa enrere, llevat de per maniobrar.
 12. El patinet no es pot estacionar en llocs que entrebanquin la circulació de persones o vehicles.