English Español
Ves a l'inici inici > documents >

Lloguers de renda antiga

Benvolguda Núria.

Em dius que tens un pis que el teu pare va llogar el 1961 per 350 pessetes al mes a una dona que avui és pensionista i rep 13.000 € l'any, viu sola i no té fills.

Tu vius en un pis de propietat amb el teu marit, tens un nét de 18 anys que ha deixat els estudis i viu d'ocupa, i creus injust que, mentre el teu nét malviu en una casa ocupada, la Montse gaudeix del teu pis a un preu irrisori. Em demanes què pots fer.

Actualitzar el lloguer

Podries pujar el lloguer conforme a la LAU de 1994 . Això et permetria cobrar 115,23 € en comptes dels 3,61 € actuals, però la llogatera es pot oposar si guanya menys de 2.5 cops el SMI. Per que puguis pujar el lloguer la llogatera hauria de guanyar més de 18.932 € l'any. Com que no els guanya, no li pots pujar, t'has de conformar amb l' IPC dels darrers tres anys i, a partir d'ara, anar aplicant-lo cada any.

També pot mirar que la llogatera et pagui tot el que la LAU1994 et permet com per exemple l'IBI o la part proporcional de les obres que es facin al pis o al'escala, però això, la veritat, és que no són quantitats significatives.

Vendre el pis

Aquest pis teu deu valdre uns 300.000 €, però si el vols vendre amb la llogatera, prepara't per donar-lo per la meitat perquè el comprador haurà de respectar la llogatera i el lloguer.

Conforme a la LAU1964 la llogatera té un dret preferent de compra, vol dir que, preu per preu, se'l pot quedar. Amb la pensió que cobra i l'edat que té no li donaran una hipoteca i no te'l pot comprar, ni que li deixis a meitat de preu.

Vendre no és doncs una bona solució.

Esperar vuit anys

La Disposició Transitòria 2a LAU1994, apartat d.11. 6 diu que, quan no puguis actualitzar el lloguer, el contracte queda extingit als 8 anys des que hauràs comunicat l'actualització. Així que, si tens paciència, pots fer el requeriment d'actualització, que la Montse s'oposi i esperar vuit anys.

Esperar que la Montse es mori

Ja sé que aquesta és una solució politicament incorrecta, però te la poso perque la llei diu que la mort extingeix el contracte. La LAU1964 permetia la subrogació de forma molt àmplia, però la LAU1994 la limita a espòs, fills o germans que convisquin dos anys abans de la mort. Com que la llogatera viu sola ningú no tindrà dret a la subrogació.

Demanar el pis pel teu net

La llogatera té dret a la pròrroga forçosa fins que es mori. Però a la LAU1964 hi ha algunes excepcions, com per exemple quan el propietari necessita el pis per a ell, un pare, un fill o un nét. La necessitat ha de ser real i et correspon a tu provar-la i justificar-la. Els Tribunals solen interpretar que el simple desig d'un nét de fer vida independent és causa suficient per denegar la pròrroga. Es presumeix que hi ha necessitat quan la persona per a qui demanes el pis:

Quan el propietari o el familiar ha tingut a la seva disposició un pis similar al llogat durant els sis mesos anteriors a la comunicació que es farà al llogater, es considera que no el necessita.

La situació del teu nét permet anar per aquest camí perque, tot i que viu en una casa, no té dret legal a fer-ho, la seva ocupació és clandestina i il.legal.

La denegació de la pròrroga l'has de fer per requeriment notarial dient per a qui demanes el pis i per quina raó. Un cop quines són les causess'haurà de fer mitjançant requeriment fefaent a la llogatera. Fet el requeriment, la llogatera té 30 dies per dir si accepta o no. Si accepta té un any per marxar. Si marxa abans dels sis mesos li has de donar 2 anualitats de renda de premi. Si marxa desprès, però abans de l'any, li donaràs una anualitat.

Si no marxa li posaràs un judici per fer-la fora. El jutge escoltarà les parts i decidirà si la causa que alegues és correcta. Si ho és, ordenarà a la llogatera que marxi, i li posarà les costes del plet.

Un cop la llogatera haurà marxat, el teu nét haurà d'ocupar el pis abans de tres mesos, si no ho fa, la llogatera té dret a retornar i a que li paguis tots els danys i perjudicis. El mateix dret té si el teu nét abandona el pis abans de tres anys.

Espero que aquest informe et sigui util. Si tens cap dubte consulta'm, estic per aclarir-te'ls.