English Español
Ves a l'inici > rebost >

Contracte de precari per a hort urbà

Aplegats

D’una part, Leoncio Vicente Pardos, major d'edat, de nacionalitat catalana, vidu , domiciliat a Vila-rodona, comarca de l'Alt Camp, carrer del Doctor Ferrer 16, DIC 567X87ZQ.

De l'altra, Miguel Martín Júdez, major d'edat, de nacionalitat espanyola, solter, jubilat, domiciliat a Bàguena, província de Terol (Espanya), carrer del Castillo 8, DNI 765H22PO

Diuen

  1. Leoncio Vicente Pardos (propietari) és propietari de la finca de Vallirana, carrer del Montseny 60, que no té subministrament d'aigua.
  2. Miguel Martín Júdez (hortolà) està interessat a usar la finca.

Pacten

1. Objecte

El Propietari autoritza l'Hortolà que utilitzi temporalment la finca únicament com a hort. L'Hortolà accepta que la finca no té subministrament d'aigua.

2. Durada

La durada de l’autorització és indefinida.

3. Contraprestació

Com a contrapartida per l’ús, l'Hortolà no pagarà res al Propietari, ni en efectiu, ni en serveis, ni en espècie.

4. Obligacions de l'Hortolà

L'Hortolà s’obliga a:

5. Obligacions del Propietari

El Propietari s'obliga a col.laborar amb l'Hortolà si aquest decidia de contractar subministrament d'aigua, que serà exclusivament a càrrec i per compte del darrer.

6. Teminació

El Propietari pot revocar el dret d'ús sempre que vulgui, sense que calgui justificació, amb un preavís d’un mes, fins i tot amb collita plantada i pendent de recollir. Passat el mes l'Hortolà deixarà la finca lliure, neta i endreçada i no podrà demanar rescabalamentper millores, collites futures o per qualsevol altre concepte. Si l'Hortolà no marxava haurà d’indemnitzar el Propietari amb 60€ per cada dia que demorarà el lliurament.

7. Interpretació i compliment

El contracte es regeix pels seus pactes i per les lleis de la República Catalana. Per resoldre els conflictes sobre el seu compliment, incompliment o interpretació son competents els tribunals de Vallirana.